Sign Language Interpreter – Northern Province

Hits: 0

வடக்கு மாகாண பொதுச் சேவையின் சைகைமொழிபெயர்ப்பாளர் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2021

Gazette Notification Tamil Download
Gazette Notification SinhalaDownload
Application Form TamilDownload
Application Form SinhalaDownload

Source: https://np.gov.lk/

Closing Date: 05/03/2021

error: Content is protected !!