Sabaragamuwa Provincial Public Service Commission Career Opportunities 2021

Hits: 149

Sabaragamuwa Provincial Public Service Commission Vacancies

Translator – Sabaragamuwa Provincial Public Service Commission

Open Competitive Examination for the Recruitment to the post of Translators – Grade II in the Sabaragamuwa Provincial Public Service – 2021

சபரகமுவ மாகாண அரச சேவையின் மொழிபெயர்ப்பாளர் தரம் II பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை 2021

சபரகமுவ மாகாண அரச சேவையில்‌ மொழிபெயர்ப்பாளர்‌ II ஆம்‌ வகுப்பு பதவி வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக தகைமை வாய்ந்த சபரகமுவ மாகாணத்தில்‌ வதியும்‌ விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள்‌ கோரப்படுகின்றன.

  • மொழி பெயர்ப்பாளர்‌ (சிங்களம்‌ / தமிழ்‌)
  • மொழி பெயர்ப்பாளர்‌ (சிங்களம்‌ / ஆங்கிலம்‌)

கல்வித்‌ தகைமை : மொழிபெயர்ப்பாளர்‌ (சிங்களம்‌/ஆங்கிலம்‌)

கா.பொ.த (சா.த) பரீட்சையில்‌ இரண்டு தடவைகளுக்கு மேற்படாத கணிதம்‌ , சிங்களம்‌, ஆங்கிலம்‌ மொழிகள்‌ உட்பட 05 பாடங்களில்‌ திறமைச்‌ சித்தியுடன்‌ ஆறு பாடங்களில்‌ சித்தியடைந்திருத்தல்‌ வேண்டும்‌.

மற்றும்‌
பல்கலைக்கழக மானியங்கள்‌ ஆணைக்குழுவினால்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட பல்கலைக்கழகமொன்றில்‌ அல்லது பல்கலைக்கழக மானியங்கள்‌ ஆணைக்குழுவினால்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட நிறுவனம்‌ ஒன்றில்‌ ஆங்கிலம்‌ பிரதான பாடமாக உள்ளடக்கிய கல்விமானி பட்டமொன்றை பெற்றிருக்க வேண்டும்‌.

மற்றும்‌
பல்கலைக்கழக மானியங்கள்‌ ஆணைக்குழுவினால்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட பல்கலைக்கழகமொன்றில்‌ அல்லது பல்கலைக்கழக மானியங்கள்‌ ஆணைக்குழுவினால்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட நிறுவனம்‌ ஒன்றில்‌ முதுகலை பட்டமொன்றை பெற்றிருக்க வேண்டும்‌.

கல்வித்‌ தகைமை : மொழிபெயர்ப்பாளர்‌ (சிங்களம்‌/தமிழ்‌)

கா.பொ.த (சா.த) பரீட்சையில்‌ இரண்டு தடவைகளுக்கு மேற்படாத கணிதம்‌ , சிங்களம்‌ / தமிழ்‌ மொழிகள்‌ உட்பட 04 பாடங்களில்‌ திறமைச்‌ சித்தியுடன்‌ ஆறு பாடங்களில்‌ சித்தியடைந்திருத்தல்‌ வேண்டும்‌.
மற்றும்‌
இரண்டாம்‌ மொழி (சிங்களம்‌ / தமிழ்‌) பாடங்களில்‌ கா.பொ.த (சா.த) பரீட்சையில்‌ திறமை சித்தி பெற்றிருத்தல்‌ அல்லது அதற்கு மேலான தகைமை பெற்றிருத்தல்‌.

மற்றும்‌

பல்கலைக்கழக மானியங்கள்‌ ஆணைக்குழுவினால்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட பல்கலைக்கழகமொன்றில்‌ அல்லது பல்கலைக்கழக மானியங்கள்‌ ஆணைக்குழுவினால்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட நிறுவனம்‌ ஒன்றில்‌ தமிழ்‌ பிரதான பாடமாக உள்ளடக்கிய கல்விமானி பட்டமொன்றை பெற்றிருக்க வேண்டும்‌.

மற்றும்‌

பல்கலைக்கழக மானியங்கள்‌ ஆணைக்குழுவினால்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட பல்கலைக்கழகமொன்றில்‌ அல்லது பல்கலைக்கழக மானியங்கள்‌ ஆணைக்குழுவினால்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட்ட நிறுவனம்‌ ஒன்றில்‌ முதுகலை பட்டமொன்றை பெற்றிருக்க வேண்டும்‌.


Sabaragamuwa Provincial Public Service Commission
Sabaragamuwa Provincial Public Service Commission Career Opportunities 2021
Loader Loading…
Ead Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Loader Loading…
Ead Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Gazette TamilDownload
Gazette SinhalaDownload
Application Form TamilDownload
Application Form SinhalaDownload

Closing Date: 15/08/2021

Wwebsite: http://sg.gov.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!