பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Hits: 7

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த இஸட் புள்ளிகள் (வெட்டுப்புள்ளிகள்) வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

2019 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட க.பொ.த உயர் தரப் பரீட்சைகளின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுமதிக்கான ஆகக் குறைந்த வெட்டுப்புள்ளிகனை பின்வரும் இணைப்பில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இணைப்பு

Minimum Z-scores for selection to courses of study of universities in respect of each district and the detailed information on selection based on the GCE (A/L) Examination in 2019 can be accessed through the following modes;

 1. Websites
  www.admission.ugc.ac.lk
  www.ugc.ac.lk
 2. Call 1919 (Government Information Centre)
 3. SMS to 1919
  Format: ugc Index Number -> send to 1919
  Example: ugc 2223322 ->send to 1919
 4. Call UGC –0112695301 , 0112695302 , 0112692357 , 0112675854
error: Content is protected !!