உங்கள் பிரதேச கிராம உத்தியோகத்தர், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், சமுர்த்தி அலுவலர், கள அலுவலர் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள

ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகத்தின் கிராம நிலதாரி, சமுர்தி அதிகாரி, மேம்பாட்டு அலுவலர் மற்றும் கள அலுவலர்களின் விவரங்களைப் பெற ஆன்லைன் போர்டல் இங்கே.

கீழே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்து, தொடர்புடைய மாவட்டம், டி.எஸ்ஸைத் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் அதிகாரிகளின் விவரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

உங்கள் பிரதேச கிராம உத்தியோகத்தர், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், சமுர்த்தி அலுவலர், கள அலுவலர் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள - Filehik.com
உங்கள் பிரதேச கிராம உத்தியோகத்தர், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், சமுர்த்தி அலுவலர், கள அலுவலர் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள

தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள

error: Content is protected !!