ஆசிரியர் தகவல் சேகரிப்பு முறைமையினுள் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு

Hits: 0

ஆசிரியர் தகவல் சேகரிப்பு முறைமையினுள் உள்நுழைவதில் ஏதும் பிரச்சினைகள் இருப்பின், உங்களது பெயர், தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம், (இரண்டு இருப்பின் பழையது, புதியது இரண்டையும்), பாடசாலையின் பெயர், வலயம் மற்றும் உங்களை தொடர்பு கொள்ள தொலைபேசி இலக்கம் என்பவற்றை பின்வரும் முகவரிக்கு ஈமெயில் பன்னவும்.

Email: nemis.moe@gmail.com

Teacher Survey Details

Teacher Survey

Image to PDF Creator

ஆசிரியர் தகவல் சேகரிப்பு முறைமையினுள் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு
ஆசிரியர் தகவல் சேகரிப்பு முறைமையினுள் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு
error: Content is protected !!